Waarom Vetami?

Vetami; voor kleinschalige en persoonlijke nascholing

Jenny Buijtels
Bouvien Brocks
De naam Vetami is opgebouwd uit de woorden vet en ami, wat staat voor veterinair (diergeneeskunde) en ami (vrienden). De naam is zo gekozen omdat we geloven dat alle betrokkenen binnnen de diergeneeskunde; van dierenarts naar paravaterinair, fokker en eigenaar een even grote rol spelen in de gezondheid en welzijn van onze gezelschapsdieren. Vetami is opgericht door Jenny Buijtels en Bouvien Brocks om kennis en kunde te delen. Ze vonden elkaar én de verbinding tussen hun twee verschillende vakgebieden gedurende hun opleiding, waarna zij deze samenwerking hebben voortgezet. Hun doel is om de beschikbare diergeneeskundige kennis voor iedereen toegankelijk te maken: zowel voor de eigenaar, paraveterinair als dierenarts.

Even kennis maken:
Jenny Buijtels is Europees dierenarts-specialist Interne geneeskunde van Gezelschapsdieren en tevens gepromoveerd op het gebied van voortplanting. Meer dan 15 jaar lang is zij werkzaam geweest als specialist en docent aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht. Sinds 2014 is zij ook bekend als dierenarts Jenny in het televisieprogramma ‘Tijd voor Max’. Ze treedt daar op als ambassadeur van de diergeneeskunde. Dit zet ze ook vol enthousiasme voort met haar blogs op www.dierenartsjenny.nl en haar facebookpagina ‘dierenarts Jenny’. Tevens werkt Jenny nog in de dagelijkse praktijk als freelance dierenarts-specialist Interne Geneeskunde binnen Nederland, waar u haar op verschillende praktijken zult kunnen treffen. Haar motto is: "delen is vermenigvuldigen".  

Bouvien Brocks is Europees dierenarts-specialist Chirurgie van Gezelschapsdieren en onderweg met haar MBA-opleiding. Ze heeft bij elkaar zo'n 13 jaar gewerkt als specialist, manager en docent aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Daarnaast heeft zij ook als specialist in andere klinieken gewerkt in Nederland. Daar heeft ze goed geleerd om de wetenschappelijke zorg te verbinden aan praktische haalbaarheid. Bouvien werkt als freelance dierenarts-specialist Chirurgie binnen Nederland op enkele praktijken, en ontwikkelt innovatieve ideeen om de kennisdeling ook op andere wijzen vorm te geven. Haar motto is: "houd het simpel en overzichtelijk".