Vetami

Welkom bij Vetami

Samen sterk voor de gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren
Jenny Buijtels
Bouvien Brocks
De naam Vetami is opgebouwd uit de woorden vet en ami, wat staat voor veterinair (diergeneeskunde) en ami (vrienden). De naam is zo gekozen omdat we geloven dat alle betrokkenen binnnen de diergeneeskunde; van dierenarts naar paravaterinair, fokker en eigenaar een even grote rol spelen in de gezondheid en welzijn van onze gezelschapsdieren. Vetami is opgericht door Jenny Buijtels en Bouvien Brocks om kennis en kunde te delen. Ze vonden elkaar én de verbinding tussen hun twee verschillende vakgebieden gedurende hun opleiding, waarna zij deze samenwerking hebben voortgezet. Hun doel is om de beschikbare diergeneeskundige kennis voor iedereen toegankelijk te maken: zowel voor de eigenaar, paraveterinair als dierenarts.

Even kennis maken:
Jenny Buijtels is Europees dierenarts-specialist Interne geneeskunde van Gezelschapsdieren en tevens gepromoveerd op het gebied van voortplanting. Meer dan 15 jaar lang is zij werkzaam geweest als specialist en docent aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht. Sinds 2014 is zij ook bekend als dierenarts Jenny in het televisieprogramma ‘Tijd voor Max’. Ze treedt daar op als ambassadeur van de diergeneeskunde. Dit zet ze ook vol enthousiasme voort met haar blogs op www.dierenartsjenny.nl en haar facebookpagina ‘dierenarts Jenny’. Tevens werkt Jenny nog in de dagelijkse praktijk als freelance dierenarts-specialist Interne Geneeskunde binnen Nederland, waar u haar op verschillende praktijken zult kunnen treffen. Haar motto is: "delen is vermenigvuldigen".  
 
Bouvien Brocks is Europees dierenarts-specialist Chirurgie van Gezelschapsdieren en onderweg met haar MBA-opleiding. Ze heeft bij elkaar zo'n 13 jaar gewerkt als specialist, manager en docent aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Daarnaast heeft zij ook als specialist in andere klinieken gewerkt in Nederland. Daar heeft ze goed geleerd om de wetenschappelijke zorg te verbinden aan praktische haalbaarheid. Bouvien werkt als freelance dierenarts-specialist Chirurgie binnen Nederland op enkele praktijken, en ontwikkelt innovatieve ideeen om de kennisdeling ook op andere wijzen vorm te geven. Haar motto is: "houd het simpel en overzichtelijk".

Vetami biedt kennis op maat voor alle betrokkenen binnen de diergeneeskunde: van baas tot specialist. Wij bieden de kennis op verschillende manieren aan, waardoor wij hopen de kennis en kunde van alle dierenliefhebbers te vergroten en te verbreden. Zo kan de professional zich verder ontwikkelen in zijn vak, de dierenartsassistente zich professionaliseren en is de diereigenaar beter geïnformeerd.
Hierdoor kunnen we gezamenlijk de zorg voor dieren verbeteren. 
  
Via deze website is het mogelijk om informatie op te vragen voor kennis op maat.  
  • Voor dierenartsen zijn er cursussen ontwikkeld, die in kleinschalige groepen gegeven worden op verschillende locaties in Nederland. Het is ook mogelijk om als dierenartsengroep een nascholing aan te vragen voor regionale toepassing. Trainingen binnen een samenwerkingsverband behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 
  • Voor paraveterinairen hebben wij een groeiend aanbod aan verschillende cursussen die zowel op de praktijk als op verschillende locaties in Nederland gegeven worden. Ook hier is het mogelijk om deze scholing met een groep of samenwerkingsverband aan te vragen. De cursussen zijn kleinschalig en bestaan uit zowel workshops als modulaire trainingen.  
  • Voor rasverenigingen, hondenscholen en diereigenaren is het mogelijk om lezingen over specifieke gezondheidsvraagstukken aan te vragen. Wij dragen dan zorg voor een goede spreker met veel kennis op dit gebied. Tevens bieden wij de mogelijkheid om voor screeningsdoeleinden expertise in te huren, zoals bijvoorbeeld patellaluxatie-screening.